FRAM


Velkommen til Kragejollen FRAMs hjemmeside!
FRAM er bygget på baggrund af Christian Nielsen’s opmåling nr.8, en kragejolle brugt som toldkrydser i slutningen af 1800-tallet ved Guldborgsund. Christian Nielsens tegninger af jollen var gengivet i en af Træskibs Sammenslutningens årbøger, hvor Peter Krøier fra Svendborg så tegningerne, og fik ideen til at få en jolle bygget efter disse tegninger (se under ‘Tilblivelsen’). Jollen, der blev færdig i 1989, bar navnet “SØS” indtil 2005, hvor jollen skiftede ejer og blev omdøbt til “FRAM”.
Navnet er taget efter det originale norske polarskib “FRAM”, der på tre ekspeditioner førte de norske polarforskere Nansen, Sverdrup og Amundsen til både nord- og sydpolen.
Det lille skib farer nu på mange små ekspeditioner i det sydfynske øhav.

Fram 2012


Fram 2017